၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တခ်ဳိ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒နဲ႔ သံတမန္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက “ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြကို အသံုးျပဳတာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈျပဳႏုိင္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေကာင္းေတြ အျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ သမာဓိဂုဏ္သိကၡာ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈဆိုတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ဒီကေနမွာဆုိရင္ ၅၃ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up