မံုရြာတြင္ ေလလြင့္ႏွင့္အိမ္ေမြး ေခြးမ်ားကို ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး | DVB