အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ပြဲ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၌က်င္းပ | DVB