ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ေကာ့ေသာင္းတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ | DVB