မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဆိုင္ကယ္ခိုးယူေနသူအခ်ဳိ႕ကုိ ဖမ္းဆီးရမိ | DVB