ေရစႀကိဳတြင္ ျမစ္ေရျမင့္တက္၊ စုိက္ပ်ဳိးဧကေထာင္ခ်ီ ေရနစ္ျမဳပ္ႏုိင္ | DVB