အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အခမ္းအနား ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ)

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန႔ ၄ နာရီက က်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အခမ္းအနားကို ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပုံမ်ား။ ဓာတ္ပုံ - ရဲမင္းေခါင္

More News
Up