ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၆၄,၀၀၀ ေဈးရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔ ေဈးနဲ႔ယွဥ္ရင္ ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီ(RC)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၂၄,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၂,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းက ၁ ပိႆာကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၁၀၀ ေဈးရွိေနၿပီး ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီး ၁ ပိႆာကို ၂၄၃၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၈၃၅ ေဈးရွိေနၿပီး ၁၅ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ထန္းလ်က္ ၁ ပိႆာကို ၁,၁၅၀ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၁,၇၂၅ ေဈးရွိေနၿပီး ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ၁,၆၇၅ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၁,၇၀၀ က်ပ္ ေဈးရွိေနၿပီး ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်သြားပါတယ္။ ပဲေနာက္စိမ္းေသး ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲေနာက္စိမ္းေသးက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ေဈး ရွိေနၿပီးေတာ့ ၅၀၀ က်ပ္  ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲဇီးကြက္ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ေဈးရွိေနၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း- AMIA

More News
Up