ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာေပၚက ရခုိင္အေရး – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB