ဦးမင္းကုိႏုိင္ႏွင့္အဖြဲ႔ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားရင္ေသြးငယ္မ်ားအားေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု) | DVB