ရဲတပ္ရင္း ၂၈ ၿခံဝင္းအုတ္တံတိုင္းခတ္ရန္ ရွင္းလင္းမႈ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ | DVB