အင္းေတာ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ၈၈ သိန္း ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ | DVB