ရခုိုင္အေရး မၾကာမီ ျပန္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး မၾကာမီ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး ဟြာခ်န္းယဥ္က တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး  မၾကာခင္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔နဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြ ပံုမွန္အေျခအေနအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ဒီအေရးနဲ႔ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုတာပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာပါတီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပင္ပဝန္းက်င္ ဖန္တီးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥကို သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္လို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။

More News
Up