နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္စက္႐ုပ္က ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ကုိ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ (႐ုပ္သံ) - DVB