ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကို မိုးကုတ္ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္  (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB