ဘုရားဖူးသြားသည့္ လင္မယား ၂ ဦး ေရႊႏွင့္ေငြမ်ား လုယက္ခံရ - DVB