လႊတ္ေတာ္တက္ေနစဥ္ ဂ်ာနယ္ေတြသိမ္းထားရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုသတိေပး (႐ုပ္သံ)

ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္တြင္းဂ်ာနယ္ဖတ္ေနတဲ့ အမတ္ေတြကို “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား မိမိတို႔ဂ်ာနယ္ေတြ အကုန္လံုးသိမ္းလိုက္ပါ”လို႔  သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

More News
Up