စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ဆဲဆိုခဲ့သူတဦးကို တရားစြဲဆို | DVB