မႏၱေလးတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပုိးရွိသူမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးေန - DVB