အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၅၀ ေက်ာ္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြား - DVB