ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ (ဓာတ္ပံု) - DVB