ေကာလာဟလသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ - DVB