ကိုကင္းမ်ား ၿမိဳခ်သယ္လာသည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသား ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းမိ - DVB