ယခုအေျပာင္းအေရႊ႕ရာသီတြင္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း ေငြေၾကးအမ်ားဆုံးသုံးစြဲၿပီး စံခ်ိန္တင္ - DVB