နမ့္စန္ၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားေရာင္းခ်သည့္ လင္မယားႏွစ္ဦးအား ဖမ္းမိ - DVB