ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြး

  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေကာ္မတီနွစ္ရပ္ဥကၠ႒ေတြဟာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ကေတာင္သူေတြနဲ႔ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွာ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ပုလဲရတနာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကၽြန္းစု၊ ပုေလာႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေတာင္သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ လယ္ယာ/ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ(ဥကၠ႒) ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္တီ (ဥကၠ႒) ဦးရန္လင္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ (ဥကၠ႒) ဦးေက်ာ္ျမင့္က “ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာေရးဆြဲထားတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒက NLD ရဲ႕မူ၀ါဒႏွင့္ကိုက္ ညီမႈမရွိတဲ့အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္လည္း အက်ဳိးမရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔မွာ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေရးဆြဲခဲ့တဲ့ သူေတြကို က်ေနာ္တို႔ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး လယ္ယာေျမဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ" လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿမိတ္ခ႐ုိင္အတြင္းက ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္ၿပီး သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ ေျမယာကိစၥ၊ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြကိုျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ေက်ာက္ဖ်ာၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ဆီးအုန္းစီမံကိန္းေတြ၊ ပုလဲကုန္း၊ ကုန္းေဖာက္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္္၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းကာင္းဂဏန္းကန္၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္၊ စက္မႈဇုန္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ ေျမေတြကို ျပန္လည္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမတ္ထြဋ္ ( ၿမိတ္ )

More News
Up