မိုးႀကိဳးပစ္သည့္အရွိန္ေၾကာင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရိွ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ႀကီး ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ | DVB