ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္တြင္ ကေလးငယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို အာဟာရျဖည့္ ႏြားႏို႔တိုက္ေကြၽး(႐ုပ္သံ) - DVB