ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၀ နီးပါး အားထားေနရတဲ့ စေလတိုက္နယ္ ေဆးရံုမွာ ဆရာ၀န္မ႐ွိတာ ၃ လေက်ာ္ေနျပီး ေဒသခံေတြ အခက္ေတြ့ေနရ

စေလတုိက္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အားကိုးအားထားျပုေနရတဲ့ ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၀နီးပါး ႐ွိပါသည္။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ၾကား ေဒါက္တာ ခုိင္ဇင္၀င္း ေျပာင္းသြားျပီးေနာက္ ၁၀လခြဲၾကာမွ ေဒါက္တာ မ်ိုးလြင္ ေရာက္႐ွိလာပါသည္။ ေဒါက္တာမ်ိုးလြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ သည့္ ကာလ တနွစ္ မျပည့္မီ အခ်ိန္တြင္ ခြဲစိတ္ပါရဂူ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာ တြင္ ေအာင္ျမင္ျပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ စေလေဆး႐ုံမွ ေျပာင္းေ႐ြွႊ့သြားပါသည္။ ေဒါက္တာမ်ိုးလြင္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ ႐ွာက္ ကုသရာ တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀၍ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။ စေလ ေဆး႐ုံမွာ ဆရာ၀န္ေကာင္း တေယာက္ ေရာက္လာ လွ်င္ အလြန္ဆံုး တနွစ္သာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျပီး ေျပာင္းသြားၾကတာ စေလ တုိက္နယ္ အတြက္ အစဥ္အလာ တခုလို ျဖစ္ေန ပါသည္။ ေဒါက္တာမ်ိုးလြင္ ေျပာင္းေ႐ြွႊ့သြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ စေလတုိက္နယ္ ေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာ၀န္လံုး၀ မ႐ွိေသးပါ။ အထက္ပါ တင္ျပျပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ စေလနွင့္ ေက်း႐ြာအားလံုး မွာ က်န္းမာေရး အေစာင့္အေ႐ွာက္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနပါ သျဖင့္ (ကုသမႈ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၀န္) ပို့ေဆာင္ေပးပါရန္ သမၼတၾကီးကို ဒီဗီြဘီမွ တဆင့္ ေတာင္းခံ အပ္ပါသည္။ စေလအက်ိုးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ့ မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီး၊ ေခ်ာက္ျမို့နယ္၊ စေလတုိက္နယ္

More News
Up