ကမာၻ႔အရပ္အရွည္ဆံုးႏွင့္ ေျခတံအရွည္ဆုံး ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ ဂရင္းနစ္မွတ္တမ္း ၂ ခုဝင္ (႐ုပ္သံ) - DVB