ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ႏွင့္ အာဇာနည္ဗိမာန္ကို အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသြားေရာက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB