မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေငြလႊဲေကာင္ကို လုယက္ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းမိ | DVB