မဟုတ္မမွန္ဓာတ္ပံုမ်ား တူရကီဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က Twitter ေပၚတင္ခဲ့မႈ သံအမတ္ကို ေခၚယူေျပာၾကား - DVB