အမဲလုိက္မုဆိုး ၁ ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာဟု ယူဆရသည့္ ဒဏ္ရာျဖင့္ အေလာင္းေတြ႔ရွိ | DVB