ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ လုံၿခံဳေရးကင္းလွည့္ေနမႈ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ)

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး လုံၿခံဳေရး ကင္းလွည့္ေနပါတယ္။

More News
Up