မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ၊ ငုံးဥ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်ငး္ပ | DVB