သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးခ်ဥ္စားမိရာမွ လူ ၁၇ ဦး အစာအဆိပ္သင့္ | DVB