ဒီစီဒီျပားႀကီးဟာ မွန္ကန္ပါတယ္လုိ႔ ဘယ္လုိမွ မွတ္ယူလုိ႔မရဘူး – ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း | DVB