ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ခၽြန္းဖြန္းခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၄၈ ဦးကို အလုပ္ရွင္က ႏွင္ထုတ္ - DVB