တရားလိုျပသက္ေသ ဗိုလ္မႉးျမတ္ေမာ္ေအာင္၏ တရား႐ုံးထြက္ဆိုခ်က္ - DVB