တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျဖစ္ပါသလား

အၾကမ္းဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၾကမ္းဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ လြန္စြာ အေျခအေန ဆိုးဝါးလာပါတယ္။ သူတို႔ကို အစကေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး မရရွိတဲ့ အနာဂတ္မဲ့ေနသူေတြအျဖစ္ သနားက႐ုဏာ သက္မိပါတယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးသင့္တယ္၊ ေပးမယ္လုိ႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔ဟာ ယခုအခါမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးေတြကိုေတာင္ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္လာေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ေထာက္ပံ့သူေတြကို သြားေရာက္ဖမ္းဆီးတာကို တရြာလံုးက ျပန္လည္တုိက္ခိုက္တယ္ ဆိုေတာ့ သူတို႔အားလံုးဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ပံုေဖာ္ျပေနေၾကာင္း၊ ယူအန္ (ကုလသမဂၢ) က ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေတြသည္ အၾကမ္းဖက္စခန္းမွာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ေတြကပဲ အၾကမ္းဖက္ေတြကို တဆင့္ေထာက္ပံ့သလား၊ ယူအန္ကပဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို တုိက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့သလား ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်မတို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ျပတ္သားေသာ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အၿပီးသတ္ ႏွိမ္နင္းသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း လက္တြဲကူညီမယ္လုိ႔ ေမၽွာ္လင့္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို ကမာၻ႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအဝိုင္းကပါ ျပတ္ျပတ္သားသား ႏွိမ္နင္းလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ၏ လံုၿခံဳေရး၊ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေဆာက္အအံု၊ ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျဖစ္ေစ ထိိခုိက္ဆံုး႐ံႈးေစရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္း အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္စက္ပစၥည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုး၊ သံတမန္ဆုိင္ရာ႐ံုးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ဇီဝ၊ ဓာတု၊ ႏ်ဴကလီးယား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအတြင္း ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ေစမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈပါဝင္ရန္ စည္း႐ံုးမႈ၊ ဝါဒျဖန္႔မႈ၊ ပါဝင္ရန္ စုေဆာင္းမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိမ္ခ်န္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္းမ်ား၊ အားေပးကူညီမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒသည္ အခန္းေပါင္း ၁၉ ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၇၂ ခု က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ သိသာျမင္သာေသာ ဥပမာမွာ ယေန႔ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ (အုိင္အက္စ္) အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက လက္ခံသတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္၍ မရသည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပတ္ျပတ္သားသား မူဝါဒခ်မွတ္၍ အၿပီးသတ္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ဟူေသာ ႏို္င္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေမယုေတာင္တန္းႏွင့္ ရခိုင္ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စတင္ႏွိမ္နင္းလ်က္ ရွိပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွမ္းျပည္နယ္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖဲြဲ႔မ်ား (ေကအုိင္ေအ၊ အမ္အန္ဒီေအေအ၊ တီအန္အယ္လ္ေအ) ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ အဆုိကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ၌ ေထာက္ခံ ၆၁ ဦး၊ ကန္႔ကြက္ ၄၅ ဦး၊ ၾကားေန ၇ ဦးျဖင့္ အဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထက္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေကအုိင္ေအ၊ အမ္အန္ဒီေအေအ၊ တီအန္အယ္လ္ေအ ပူးေပါင္းအဖြ႔ဲ၏ လုပ္ရပ္မ်ားဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိခိုက္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခုိက္ေၾကာင္း အဆုိႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၄၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၄၄ မဲျဖင့္ အဆုိမဲ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ေကအုိင္ေအ၊ အမ္အန္ဒီေအေအ၊ တီအန္အယ္လ္ေအ အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အဖြ႔ဲ၏ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္ေစေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခုိက္ေစေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခုိက္ေစေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆုိအေပၚ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုအဖြ႔ဲမ်ားသည္ မတရားအသင္းမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ၊ မတရားအသင္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသူကေသာ္လည္းေကာင္း အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ ေသာင္းက်န္းအဖြဲ႔လား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟုပင္ ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းရန္ မသင့္ပါ။ ေသာင္းက်န္းသူအဖြ႔ဲမ်ားဟုလည္း ဆိုႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC2 တြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ေသာင္းက်န္းသူဟု မသံုးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးက “အရင္ကေတာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ ဆိုၿပီး သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ သတိထားပါတယ္။ ဒီလို ႏုိင္ငံေရးျပႆနာရွိတဲ့ ျပႆနာေတြမွာ အမွန္ေတာ့ က်ေနာ္ေျပာတာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡပါ။ က်န္တဲ့ စကားေတြေတာ့ မေျပာပါဘူး၊ က်ေနာ္ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ နည္းနည္းေတာ့ မွားၿပီး ပါသြားတာေပါ့ေလ” ဟု မီဒီယာမ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသား လက္နက္္ကိုင္မ်ားကို ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟု ေခၚဆို သံုးႏႈန္းျခင္းကိုပင္ မျပဳေတာ့ပါ။ ယေန႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလ၌ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ မတရားအသင္းအျဖစ္ ဥပေဒျဖင့္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသည္မ်ားကို သတိခ်ပ္သင့္လွပါေၾကာင္း.........။ (ေရွ႕ေန-ေမာင္ကံ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up