အာမခံေပးသင့္တယ္လို႔ က်မတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္ – ေရွ႕ေန ေဒၚေရႊမိုဃ္းညြန္႔ | DVB