ေရလွ်ံေနသည့္လမ္းမေပၚမွ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ မိေက်ာင္းႀကီးအား ဟြန္းသံေပးေမာင္းထုတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB