နည္းျပ ကြန္တီက ရာဇဝတ္သားတဦးကဲ့သို႔ ဆက္ဆံခဲ့ဟု တုိက္စစ္မႉး ေကာ္စတာ ေျပာ | DVB