လမ္းျဖတ္ကူးသူ တပ္မေတာ္သားတဦး ကားတိုက္ခံရ၍ ေသဆံုး - DVB