ၿမိတ္တြင္ ဆုိင္ကယ္ နွစ္စီး တိုက္မႈျဖစ္ပြား၊ ၁ ဦး ေသဆံုး - DVB