ရြန္နီ၏ ေခါင္းတုိက္သြင္းဂုိးျဖင့္ အဲဗာတန္က စတုတ္ကုိ အႏုိင္ရ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) - DVB