အုတ္တြင္းၿမိဳ႕အနီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္၊ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး ေသဆံုး | DVB