စစ္ေတြေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကေလးငယ္တဦး A(H1N1) ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိ - DVB