ဒိန္းမတ္တြင္ ေရငုပ္သေဘၤာတစီး နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ဆုံး - DVB